Number of the records: 1  

Lorens, Piotr

 1. Record number0045794
  Date31.03.2020
  Personal nameLorens, Piotr
  Súčasné pracovisko(Z6 - autor zo zahraničia, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - článok
  person

  person

Number of the records: 1