Number of the records: 1  

Turza, Róbert, 1985-

 1. Record numberstu100973
  Date23.04.2020
  Personal nameTurza, Róbert, 1985-
  Other nameTurza
  AIS IDA000041300
  NoteIng
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 010290: SvF Katedra technických zariadení budov (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2011 - 22.08.2016
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 07.09.2006 - 23.06.2009
  010000: SvF Stavebná fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2009 - 13.06.2011
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (17) - článok
  person

  person

Number of the records: 1