Number of the records: 1  

Danko, Ján, 1979-

 1. Record numberstu13609
  Date23.04.2020
  Personal nameDanko, Ján, 1979-
  Other nameDanko, J.
  AIS IDA000003691
  Súčasné pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2005 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (5) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (41) - bakalárska práca
  (62) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (63) - článok
  person

  person

Number of the records: 1