Number of the records: 1  

Kuník, Stanislav, 1982-

 1. Record numberstu47528
  Date23.04.2020
  Personal nameKuník, Stanislav, 1982-
  Other nameKuník, S.
  AIS IDA000004618
  Note12.12.2008 obhajoba dizertačnej práce
  Ing., PhD
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 17.09.2003 - 25.05.2005
  066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2005 - 12.12.2008
  Collection kindosoby
  References (5) - bakalárska práca
  (13) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (25) - článok
  person

  person

Number of the records: 1