Number of the records: 1  

Marton, Marián, 1980-

 1. Record numberstu50362
  Date23.04.2020
  Personal nameMarton, Marián, 1980-
  Other nameMarton, M.
  AIS IDA000002980
  See also Marton, Marián, 1980-
  NoteIng., PhD.
  Súčasné pracovisko 033000: FEI Ústav elektroniky a fotoniky (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.09.2012 -
  Predch. pracovisko 030000: FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2002 - 14.01.2004
  030210: FEI Katedra mikroelektroniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.03.2004 - 17.12.2008
  033000: FEI Ústav elektroniky a fotoniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.09.2019 - 30.09.2019
  033000: FEI Ústav elektroniky a fotoniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.10.2019 -12.01.2020
  Collection kindosoby
  References (1) - osoby
  (2) - monografia
  (1) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (226) - článok
  person

  person

Number of the records: 1