Number of the records: 1  

Kotianová, Janette, 1972

 1. Record numberstu56271
  Date20.02.2020
  Personal nameKotianová, Janette, 1972-
  Other nameKotianová, J.
  AIS IDA000002875
  NotePaedDr
  Súčasné pracovisko 066000: MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2000 -
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.10.2001 - 17.10.2007
  ID SCOPUS 55575248300
  ID WOS R-3241-2018
  ORCID 0000-0003-2105-3155
  Collection kindosoby
  References (6) - skriptá
  (5) - bakalárska práca
  (9) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (22) - článok