Number of the records: 1  

Rumann, Ján, 1980

 1. Record numberstu56915
  Date19.02.2020
  Personal nameRumann, Ján, 1980-
  Other nameRumann, J.
  AIS IDA000038286
  NoteIng.PhD
  Súčasné pracovisko 010170: SvF Katedra hydrotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2006 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (29) - výskumná správa
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (19) - bakalárska práca
  (21) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (4) - prihl.úžitkového vzoru
  (170) - článok