Number of the records: 1  

Poláková, Katarína, 1985

 1. Record numberstu74377
  Date21.02.2020
  Personal namePoláková, Katarína, 1985-
  Other namePoláková
  AIS IDA000013063
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 01.09.2004 - 21.06.2007
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 13.09.2007 - 30.06.2009
  020040: SjF Ústav procesného inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2009 - 31.08.2010
  020040: SjF Ústav procesného inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2010 - 30.04.2012
  020040: SjF Ústav procesného inžinierstva (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.05.2012 - 22.08.2012
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (8) - článok