Number of the records: 1  

Božeková, Jana, 1980-

 1. Record numberstu74664
  Date23.04.2020
  Personal nameBožeková, Jana, 1980-
  Other nameBožeková
  AIS IDA000029353
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2008 - 23.09.2011
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; E% ; 25.08.2000 - 25.08.2005
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; E% ; 27.09.2005 - 30.01.2008
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (2) - výskumná správa
  (3) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (7) - článok
  person

  person

Number of the records: 1