Number of the records: 1  

Raditschová, Jana, 1969

 1. Record numberstu9808
  Date29.02.2020
  Personal nameRaditschová, Jana, 1969-
  Other nameRaditschová, J.
  AIS IDA000046335
  NoteIng., PhD
  Súčasné pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.10.2019 -
  Predch. pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 03.09.2012 - 31.10.2012
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.11.2012 - 31.01.2013
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 60% ; 01.02.2013 - 31.08.2015
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 01.09.2015 - 31.12.2015
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.01.2016 - 31.01.2018
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.02.2018 - 31.12.2018
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.01.2019 - 31.07.2019
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.08.2019 - 30.09.2019
  Collection kindosoby
  References (5) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (38) - článok