Number of the records: 1  

riadenie ľudských zdrojov

 1. Record numberstus11310
  Date24.11.2014
  Topical termriadenie ľudských zdrojov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (6) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - učebnica
  (39) - bakalárska práca
  (44) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (10) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1