Number of the records: 1  

BOZP

 1. Record numberstus13035
  Date24.11.2014
  Topical termBOZP
  Notepozri tiež bezpečnosť práce synonymum BOZ synonymum bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Collection kindpredmetové heslá
  References (8) - brožúra
  (6) - monografia
  (4) - príručka
  (4) - skriptá
  (3) - učebnica
  (4) - zborník (príspevkov)
  (38) - bakalárska práca
  (25) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (9) - normy
  (1) - elektronické dokumenty
  (6) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1