Number of the records: 1  

deformácia

 1. Record numberstus13277
  Date24.11.2014
  Topical termdeformácia
  Notepozri tiež deformácie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (6) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (27) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1