Number of the records: 1  

bezpečnostný manažment

 1. Record numberstus13446
  Date24.11.2014
  Topical termbezpečnostný manažment
  Notesynonymum manažment bezpečnostný pozri tiež riadenie bezpečnosti
  Collection kindpredmetové heslá
  References (2) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (4) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1