Number of the records: 1  

programovacie metódy

 1. Record numberstus1378
  Date24.11.2014
  Topical termprogramovacie metódy
  Collection kindpredmetové heslá
  References (12) - monografia
  (19) - príručka
  (4) - skriptá
  (24) - učebnica
  (6) - zborník
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1