Number of the records: 1  

počítačové systémy

 1. Record numberstus142
  Date24.11.2014
  Topical termpočítačové systémy
  Notesynonymum Systémy počítačové
  Collection kindpredmetové heslá
  References (51) - monografia
  (15) - príručka
  (4) - skriptá
  (31) - učebnica
  (48) - zborník
  (1) - súbor (monografií)
  (4) - zborník (príspevkov)
  (1) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (8) - video - kazeta
  (1) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1