Number of the records: 1  

manažérstvo životného prostredia

 1. Record numberstus20834
  Date24.11.2014
  Topical termmanažérstvo životného prostredia
  Notepozri tiež environmentálne manažérstvo
  Collection kindpredmetové heslá
  References (2) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1