Number of the records: 1  

úžitkové umenie

 1. Record numberstus30388
  Date24.11.2014
  Topical termúžitkové umenie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - katalóg zväzkový
  (33) - monografia
  (11) - obrazová publikácia
  (1) - slovník vecný
  (1) - zbierka
  (3) - katalóg výstavy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1