Number of the records: 1  

vizuálne programovanie

 1. Record numberstus3265
  Date24.11.2014
  Topical termvizuálne programovanie
  Notepoužité pre obrazové programovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (6) - príručka
  (3) - učebnica
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1