Number of the records: 1  

učiaca sa organizácia

 1. Record numberstus33870
  Date24.11.2014
  Topical termučiaca sa organizácia
  Notealternat.jazyk. variant Organizational learning
  Note005.336.4
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - bakalárska práca
  (2) - dizertačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1