Number of the records: 1  

výchova

 1. Record numberstus3850
  Date24.11.2014
  Topical termvýchova
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (1) - príručka
  (3) - učebnica
  (3) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (34) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (17) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1