Number of the records: 1  

grafika počítačová

 1. Record numberstus4046
  Date24.11.2014
  Topical termgrafika počítačová
  Notesynonymum počítačová grafika
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - encyklopédia
  (25) - monografia
  (9) - príručka
  (10) - skriptá
  (3) - učebnica
  (7) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (3) - zborník (príspevkov)
  (5) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1