Number of the records: 1  

Odstraňovanie 3,5- dichlórfenolu z odpadovej vody alternatívnymi sorbentmi

 1. CREPC201506_01 CREPCXX CREPC201511 CREPC201601 CREPC201602 CREPC201603 CREPC201606 CREPC201606O
  Title statementOdstraňovanie 3,5- dichlórfenolu z odpadovej vody alternatívnymi sorbentmi / aut. Hana Kobetičová, Marek Lipovský, Maroš Soldán
  Main entry-name Kobetičová, Hana, 1987- (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Another responsib. Lipovský, Marek, 1990- Z3 (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Soldán, Maroš, 1969- Z1 (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Translated titleRemoving 3,5- dichlorophenol from wastewater by alternative sorbents
  In Manažérstvo životného prostredia 2014 / Manažérstvo životného prostredia 2014.. -- Žilina : Strix. -- ISBN 978-80-89281-98-5. -- S. 60-64
  Subj. Headings červený kal
  sorpcia
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2015