Number of the records: 1  

Spoločenské vedy ako súčasť humanizácie vzdelávania na technických univerzitách

 1. CREPC201609 CREPC102016 CREPC201611 CREPC201701 CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementSpoločenské vedy ako súčasť humanizácie vzdelávania na technických univerzitách
  Main entry-name (Author) Heretiková, Katarína, 1947- - SvF Katedra humanitných vied
  Translated titleSocial Sciences as a part of the Humanization of Education at Technical Universities
  In Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách [CD-ROM, 159 s.] / Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách. -- Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta, 2016. -- ISBN 978-80-227-4576-5. -- CD-ROM, s. 79-84
  Subj. Headings etické vedenie
  riešenie konfliktov
  predchádzanie konfliktov
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2016
  article

  article

Number of the records: 1