Number of the records: 1  

MVE Tekov - kritériá filtračnej stability pre štrkovité zeminy

 1. CREPC201709 CREPC201710 CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementMVE Tekov - kritériá filtračnej stability pre štrkovité zeminy
  Main entry-name (Author) Škvarka, Juraj, 1991- - SvF Katedra geotechniky
  Translated titleSHP Tekov - criteria of filter stability for gravel soils
  NotePríspevok má aj abstrakt
  Subj. Headings filtračná stabilita
  podložie
  vnútorná sufózia
  filtračná rýchlosť
  koeficient filtrácie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1