Number of the records: 1  

Implementierung ökologischer Belange in die raumplanerischen Konzeptionen

 1. Title statementImplementierung ökologischer Belange in die raumplanerischen Konzeptionen / aut. Jürgen Deiters, Maroš Finka, Milan Jeřábek
  Main entry-name Deiters, Jürgen (Author)
  Another responsib. Finka, Maroš, 1963- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
  Jeřábek, Milan (Author)
  Edition statement1. vydanie
  Issue dataBratislava : ROAD v spolupráci s DCSAG ARL Hannover a FA STU Bratislava, 1997
  Phys.des.118 s. ; 4 s. príloh
  Par.titleImplementácia ekologických hľadísk do územnoplánovacích koncepcií
  Subj. Headings urbanizmus a územné plánovanie
  ekológia
  vodohospodárske stavby
  životné prostredie
  vodné dielo Gabčíkovo
  Dunaj
  európska legislatíva
  krajinné plánovanie
  Donovaly
  medzinárodná spolupráca
  CountrySlovakia
  LanguageGerman ; Slovak ; English ; Czech
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284AU0776517k II 226A* 11019/UFakulta architektúryvýpožičky v knižnici

Number of the records: 1