Number of the records: 1  

Refined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)

 1. Title statementRefined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)
  Main entry-name (Author) Zahorec, Pavol, 1975-
  Another responsib. (Author) Papčo, Juraj, 1978- Z2 - SvF Katedra geodetických základov
  (Author) Vajda, Peter
  (Author) Greco, Filippo
  (Author) Cantarero, Massimo
  (Author) Carbone, Daniele
  Translated titleZlepšená predikcia vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia na gravimetrickej sieti sopky Etna (Taliansko)
  In Contributions to Geophysics and Geodesy. -- ISSN 1335-2806. -- Vol. 48, no. 4 (2018), s. 299-317
  Subj. Headings gravimetria
  gravitačný účinok topografie
  gradient tiažového zrýchlenia
  gravimetry
  gravity effect of topography
  vertical gravity gradient
  LanguageEnglish
  URLhttp://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-et-al_CGG-48-4_web.pdf
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Year2018
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201820180.312Q3