Number of the records: 1  

Životnosť potrubných rozvodov vo vzťahu ku kvalite ich montáže

 1. Title statementŽivotnosť potrubných rozvodov vo vzťahu ku kvalite ich montáže
  Main entry-name (Author) Božík, Michal, 1948- - SvF Katedra technológie stavieb
  Another responsib. (Author) Božíková, Jarmila, 1955- Z8 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleThe lifetime of the pipework in relation to the quality of its installation
  In Komplexná obnova bytových domov 2018. Budovy s takmer nulovou potrebou energie [199 s.] / XII. Medzinárodná odborná konferencia KOBD / Komplexná obnova bytových domov 2018 .. -- Bratislava : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2018. -- ISBN 978-80-972493-6-6. -- S. 87-90
  Subj. Headings kvalita dopravovaného média
  potrubný systém montáž
  korózia
  životné prostredie
  životnosť
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1