Number of the records: 1  

Terminológia v oblasti proenvironmentálne orientovaných technológií

 1. Title statementTerminológia v oblasti proenvironmentálne orientovaných technológií / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Kollár, Vojtech Ferencz, Katarína Klapáková
  Main entry-name Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva
  Another responsib. Kollár, Vojtech (Author)
  Ferencz, Vojtech (Author)
  Klapáková, Katarína (Author)
  Translated titleTerminology in the field of proenvironmentally oriented technologies
  In Nástroje environmentálnej politiky 2018 / Nástroje environmentálnej politiky.. -- Žilina : Strix, 2018. -- ISBN 978-80-89753-28-4. -- S. 134-142
  Subj. Headings environment
  technológia
  prostredie životné
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1