Number of the records: 1  

Renal functions in patients after surgery of obstructive uropathy detected by pre- and postnatal screening

 1. Title statementRenal functions in patients after surgery of obstructive uropathy detected by pre- and postnatal screening
  Main entry-name Miklovičová, Daniela (Author)
  Another responsib. Červeňová, Oľga (Author)
  Černianska, Andrea (Author)
  Dedík, Ladislav, 1947- (Author) - SjF Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky
  In Pediatric Nephrology. -- Vol. 22, No. 9 (2007), s.1513
  Subj. Headings korelácia
  renálna funkcia
  correlation
  surgery
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryAEG - 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
  Year2007
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  200720071.9360.716Q1