Number of the records: 1  

Technická výbava modernej architektúry a pamiatkový romantizmus

 1. Title statementTechnická výbava modernej architektúry a pamiatkový romantizmus
  Main entry-name Dulla, Matúš, 1950- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  In Monumentorum tutela 19 : Ochrana pamiatok 19 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. -- Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008. -- ISBN 978-80-89175-25-3. -- s.22-29
  Subj. Headings moderná architektúra
  Problém obnovy
  pamiatková ochrana moderny
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Year2009
  article

  article

Number of the records: 1