Number of the records: 1  

3 D vizualizácie archeologických pmiatok

 1. Title statement3 D vizualizácie archeologických pmiatok
  Main entry-name Minaroviech, Jana, 1976- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  In Bardkontakt 2009 : Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok. Bardejov 25.august 2009. -- Bardejov : Mesto Bardejov, 2009. -- ISBN 978-80-970188-9-4. -- s.23-29
  Subj. Headings rímska architektúra
  archeologické pamiatky
  prezentácia
  vizualizácia
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

Number of the records: 1