Number of the records: 1  

Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s. : Bakalárska práca
  Main entry-name Melicherová, Veronika, 1989- (Author)
  Another responsib. Šnircová, Jana, 1971- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleSuggestion of the measures for using the financial analyses to support the financial management of PFS a.s. company.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  FacultyMTF
  Phys.des.63 s., CD-ROM
  Subj. Headings financial analysis
  finančné ukazovatele
  finančné riadenie
  finančná analýza
  priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57535
  Document kindDBP - bakalárska práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*BP-5456Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable