Number of the records: 1  

Informácie a vzdelávanie ako základ znalostnej spoločnosti

 1. Title statementInformácie a vzdelávanie ako základ znalostnej spoločnosti
  Main entry-name Heretiková, Katarína, 1947- (Author) - SvF Katedra humanitných vied
  Translated titleInformations and education as a basement of knowledge - based society
  In Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : Medzinárodné kolokvium pri príležitosti 20. výročia vzniku Katedry humanitných vied SvF STU.Bratislava,SR,22.6.2011. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. -- ISBN 978-80-227--3530-8. -- s.36-39
  Subj. Headings economic globalization
  ekonomická globalizácia
  knowledge - based society
  transformácia ekonomiky
  transformation of economy
  znalostná spoločnosť
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2011