Number of the records: 1  

Chátrajúce renesančné kaštiele na východnom Slovensku

 1. Title statementChátrajúce renesančné kaštiele na východnom Slovensku
  Main entry-name Kapalová, Gabriela, 1984- (Author) - SvF Katedra architektúry
  Translated titleDeclining renaissance manor houses in eastern Slovakia
  In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2011. -- ISBN 978-80-227-3536-0. -- s.209-212
  Subj. Headings architecture
  architektúra
  historical building
  historické budovy
  obnova
  reconstruction
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1