Number of the records: 1  

Návrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície

 1. Title statementNávrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície
  Main entry-name Šotníková, Michaela, 1974- (Author)
  Another responsib. Hrablik Chovanová, Henrieta, 1977- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe proposal of competitive differentiation company ETI ELB Ltd. in the process of creation the market position
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  FacultyMTF
  Phys.des.90 s
  Subj. Headings priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  analyse
  segmentation
  analýza
  segmentácia
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80145
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*DP-10918Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable