Number of the records: 1  

Nálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny

 1. Title statementNálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny
  Main entry-name Sitár, Andrej (Author)
  Another responsib. Lapčík, Vladimír (Author)
  Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Dirner, Vojtech (Author)
  Translated titleFindings of historical copper alloys from the surroundings of Špania Dolina
  In Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. -- Žilina : STRIX, 2012. -- ISBN 978-80-89281-84-8. -- s.273-285
  Subj. Headings meď
  Zliatina-vlastnosti
  kvalita
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2012
  References (1) - skriptá