Number of the records: 1  

Advances in TCP congestion prevention

 1. Title statementAdvances in TCP congestion prevention
  Main entry-name Hrubý, Martin, 1986- (Author) - FIIT Ústav počítačových systémov a sietí
  Another responsib. Olšovský, Michal, 1987- (Author) - FIIT Ústav počítačových systémov a sietí
  Kotočová, Margaréta, 1951- (Author) - FIIT Ústav počítačových systémov a sietí
  Translated titlePokroky v predchádzaní zahlteniu v TCP
  Issue data2013
  In SAMI 2013: IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics proceedings : Herľany, Slovakia; January 31- February 2, 2013. -- Los Alamitos : IEEE, 2013. -- ISBN 978-1-4673-5929-0. -- 2013), s.111-116
  Subj. Headings počítačové siete
  TCP
  optimalizácia
  smerovanie
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1