Number of the records: 1  

Annota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc

 1. Title statementAnnota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc
  Main entry-name Bieliková, Mária, 1966- (Author) - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Another responsib. Ševcech, Jakub, 1990- (Author) Z3 - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Holub, Michal, 1985- (Author) Z3 - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Móro, Róbert, 1989- (Author) Z3 - FIIT Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
  Translated titleAnnota - annotating the documents in the domain of digital libraries
  In DATAKON a ZNALOSTI 2013 : PART I Datakon, PART II Znalosti, sborník konferencí. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. -- ISBN 978-80-248-3189-3. -- s.143-152
  Subj. Headings poznámkovanie
  navigácia
  vyhľadávanie
  digitálne knižnice
  poznámky
  zvýraznenie textu
  spolupráca
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2013
  article

  article

Number of the records: 1