Number of the records: 1  

Cost optimal evaluation of energy performance requirements on apartment buildings to comply with the Energy Performance of Buildings Directive

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementCost optimal evaluation of energy performance requirements on apartment buildings to comply with the Energy Performance of Buildings Directive
  Main entry-name Kmeťková, Jana, 1989- (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Another responsib. Krajčík, Michal, 1984- (Author) - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleCenovo optimálne posúdenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť bytových domov na zabezpečenie zhody so smernicou o energetickej hospodárnosti budov
  In INDOOR AIR 2014 / International Conference on Indoor Air Quality and Climate. -- Pokfulam : The University of Hong Kong, 2014. -- ISBN 978-962-85138-6-4. -- S. 432-439
  Subj. Headings energy performance of buildings
  life cycle cost
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1