Number of the records: 1  

Návrh udržateľných opatrení na finančno-ekonomickú analýzu podniku NMB-Minebea Slovakia s.r.o

 1. Title statementNávrh udržateľných opatrení na finančno-ekonomickú analýzu podniku NMB-Minebea Slovakia s.r.o.
  Main entry-name Bango, Erik (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Pastýr, Andrej Z3 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal for Sustainable Measures for Financial-Economic Analysis of the Company NMB-Minebea Slovakia s.r.o.
  Issue data2017
  FacultyMTF
  Date of acceptation20.06.2017
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PPP
  Subj. HeadingsVýznam finančnej analýzy
  Používatelia finančnej analýzy
  Rentabilita
  Aktivita
  Likvidita
  Zadlženosť
  Importance of financial analysis
  Users of financial analysis
  Profitability
  Activity
  Liquidity
  Indebtedness
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114957
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-7948Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1