Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie využívania podnikových informačných systémov vo vybranom priemyselnom podniku
  Main entry-name Mucska, Erik (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Šujanová, Jana (Thesis advisor)
  Translated titleProposal of business information systems usage in selected industrial enterprise
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation18.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. HeadingsPodnikové informačné systémy
  zlepšenie využívania podnikových IS
  SCHINDLER ESKLATÁTORY, s.r.o.
  Enterprise information systems
  improvement of the ERP use
  SCHINDLER ESKLATÁTORY, s.r.o.
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134495
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1