Number of the records: 1  

Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s

 1. Title statementNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
  Main entry-name Nikelová, Emília (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Mrvová, Ľubica Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe proposal of a Sustainable System of Employee Stabilization in Company Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation04.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programI-PPP
  Subj. Headingsmotivácia
  fluktuácia
  stabilizácia
  motivation
  turnover
  stabilization
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144329
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14114Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable