Number of the records: 1  

Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava

 1. Title statementNávrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava
  Main entry-name Hájeková, Monika Z4 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Bestvinová, Viera Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal to rationalize supply at IKEA Industry Slovakia Ltd. Malacky, plant Trnava
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation05.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programI-PMA
  Subj. Headingszásoby
  riadenie zásob
  skladovanie
  inventory management
  storage
  supply
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143611
  Document kindDDP - diplomová práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14034Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable