Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o.
  Main entry-name Belková, Veronika (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Baran, Dušan Z8 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of measures to improve the human resources management system in the company BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o.
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation19.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsriadenie
  ľudské zdroje
  fluktuácia
  management
  human resources
  fluctuation
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134492
  Document kindDBP - bakalárska práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8529Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable