Number of the records: 1  

Návrh optimalizácie riadenia skladového hospodárstva v podniku HB STEEL, s.r.o

 1. Title statementNávrh optimalizácie riadenia skladového hospodárstva v podniku HB STEEL, s.r.o.
  Main entry-name Kováčová, Katarína (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Baran, Dušan Z8 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal to optimize warehouse management at company HB STEEL, s.r.o.
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation18.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingslogistika
  nákup
  riadenie zásob
  skladovanie
  logistics
  purchasing
  inventory managment
  warehousing
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134497
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8550Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1