Number of the records: 1  

Návrh opatrení pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S v podniku ZVS - ENCO, a.s

 1. Title statementNávrh opatrení pre zavádzanie a aplikáciu metódy 5S v podniku ZVS - ENCO, a.s.
  Main entry-name Padyšáková, Mária (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Szabó, Peter Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleProposal of arrangements for the introduction and application of the 5S method in ZVS - ENCO, a.s.
  Issue data2019
  FacultyMTF
  Date of acceptation19.06.2019
  Degreee discipline5.2.52. priemyselné inžinierstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsmetóda 5S
  plytvanie
  štíhly manažment
  výroba
  lean management
  production
  5S method
  waste
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139592
  Document kindDBP - bakalárska práca
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* BP-8561Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable