Number of the records: 1  

Komunitné centrum

 1. Title statementKomunitné centrum
  Main entry-name Škrabáková, Andrea Z4 (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Another responsib. Jamnický, Martin Z1 (Thesis advisor) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titleCommunity Center
  Issue data2019
  FacultySVF
  Date of acceptation06.06.2019
  Degreee discipline5.1.4. pozemné stavby
  Degree programI-AKP
  Subj. Headingsrealizačný projekt
  komunitné centrum s knižnicou
  občianska budova
  realization project
  civil building
  community center
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145184
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book


Number of the records: 1