Number of the records: 1  

Analýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť

 1. Title statementAnalýza vplyvu tepelného spracovania súčiastky na rozmerovú presnosť
  Main entry-name Ježík, Peter Z4 (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Moravčíková, Jana Z1 (Thesis advisor) - MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
  Translated titleInfluence of heat treatment of a component on dimensional accuracy
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation01.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programI-PPN
  Subj. Headingstepelné spracovanie
  závit
  výroba
  thread
  production
  heat treatment
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151231
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M* DP-14261Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1