Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o

 1. Title statementNávrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o.
  Main entry-name Danihelová, Mária (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Homokyová, Mária Z1 (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe propose measures to improve proces of internal communication in the company Spedas s. r. o.
  Issue data2020
  FacultyMTF
  Date of acceptation13.07.2020
  Degreee disciplinestrojárstvo
  Degree programB-PMA
  Subj. Headingsmanažérska komunikácia
  zamestnanci
  podnik
  interná komunikácia
  komunikácia
  employees
  communication
  company
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141360
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book


Number of the records: 1